Slim Fit Men Texture Pant 20.90

$ 20.90

Slim Fit Men Texture Pant 20.90

$ 20.90
 • មានក្នុង​ស្តុក
 • ជ្រើសរើសពណ៏:
  ជ្រើសរើសទំហំ៖:
  ទទួលបាន 20 ពិន្ទុរង្វាន់ MOI ។ ស្វែង​យល់​បន្ថែម...

  រង្វាន់MOI

  ទទួលបាន 1 ពិន្ទុត្រឡប់មកវិញពេលចំណាយ1 $

  មិនទាន់ជាអតិថិជន? បង្កើតគណនីថ្មីមួយនិងចាប់ផ្តើមសន្សំឥឡូវនេះជាមួយនឹងរង្វាន់MOI
  ព័ត៌មានលម្អិត
  • SKU: 115127-36
  ការពិពណ៌នា
  • Hook&bar fastening
  • Sides&back pockets
  • Belt loops
  • Slim fit

  Our model is wearing size 30

  • Height 174cm (5'8")
  • Weight 59kg
  ចែករំលែក​លើ