Flag Print Lady T-Shirt 12.90

$ 12.90

Flag Print Lady T-Shirt 12.90

$ 12.90
 • មានក្នុង​ស្តុក
 • ជ្រើសរើសពណ៏:
  ជ្រើសរើសទំហំ៖:
  ទទួលបាន 12 ពិន្ទុរង្វាន់ MOI ។ ស្វែង​យល់​បន្ថែម...

  រង្វាន់MOI

  ទទួលបាន 1 ពិន្ទុត្រឡប់មកវិញពេលចំណាយ1 $

  មិនទាន់ជាអតិថិជន? បង្កើតគណនីថ្មីមួយនិងចាប់ផ្តើមសន្សំឥឡូវនេះជាមួយនឹងរង្វាន់MOI
  ព័ត៌មានលម្អិត
  • SKU: 118062-M
  ការពិពណ៌នា
  • Crew neck
  • Short sleeves
  • Chest &back flag printed
  • Regular fit

  Our model is wearing size M

  • Height 162cm (5'3")
  • Weight 55kg
  ចែករំលែក​លើ