Khaki Men Slim Short 16.90

$ 16.90

Khaki Men Slim Short 16.90

$ 16.90
 • មានក្នុង​ស្តុក
 • ជ្រើសរើសពណ៏:
  ជ្រើសរើសទំហំ៖:
  ទទួលបាន 16 ពិន្ទុរង្វាន់ MOI ។ ស្វែង​យល់​បន្ថែម...

  រង្វាន់MOI

  ទទួលបាន 1 ពិន្ទុត្រឡប់មកវិញពេលចំណាយ1 $

  មិនទាន់ជាអតិថិជន? បង្កើតគណនីថ្មីមួយនិងចាប់ផ្តើមសន្សំឥឡូវនេះជាមួយនឹងរង្វាន់MOI
  ព័ត៌មានលម្អិត
  • SKU: 114870-30
  ការពិពណ៌នា
  • High rise
  • Sides&back pockets 
  • Under knee length
  • Slim fit

  Our model is wearing size 30

  • Height 175cm (5'9")
  • Weight 68kg
  ចែករំលែក​លើ