Raw Hems Lady Short Jeans 13.90

$ 13.90

Raw Hems Lady Short Jeans 13.90

$ 13.90
 • មានក្នុង​ស្តុក
 • ជ្រើសរើសពណ៏:
  ជ្រើសរើសទំហំ៖:
  ទទួលបាន 13 ពិន្ទុរង្វាន់ MOI ។ ស្វែង​យល់​បន្ថែម...

  រង្វាន់MOI

  ទទួលបាន 1 ពិន្ទុត្រឡប់មកវិញពេលចំណាយ1 $

  មិនទាន់ជាអតិថិជន? បង្កើតគណនីថ្មីមួយនិងចាប់ផ្តើមសន្សំឥឡូវនេះជាមួយនឹងរង្វាន់MOI
  ព័ត៌មានលម្អិត
  • SKU: 118323-27
  ការពិពណ៌នា
  • Sits below waist
  • button& fly zipper closure 
  • Front& back pockets 
  • Raw hems 
  • Slim fit 

  Our model is wearing size 27

  • Height 158cm (5'2")
  • Weight 45kg
  ចែករំលែក​លើ