Slim Straight Men Jean 24.90

$ 24.90

Slim Straight Men Jean 24.90

$ 24.90
 • មានក្នុង​ស្តុក
 • ជ្រើសរើសពណ៏:
  ជ្រើសរើសទំហំ៖:
  ទទួលបាន 24 ពិន្ទុរង្វាន់ MOI ។ ស្វែង​យល់​បន្ថែម...

  រង្វាន់MOI

  ទទួលបាន 1 ពិន្ទុត្រឡប់មកវិញពេលចំណាយ1 $

  មិនទាន់ជាអតិថិជន? បង្កើតគណនីថ្មីមួយនិងចាប់ផ្តើមសន្សំឥឡូវនេះជាមួយនឹងរង្វាន់MOI
  ព័ត៌មានលម្អិត
  • SKU: 117408-34
  ការពិពណ៌នា
  • High rise
  • Double-seam stitching
  • Zipper fly closure
  • Reinforced belt loop
  • Regular fit

  Our model is wearing size 30

  • Height 172cm (5'8")
  • Weight 70kg
  ចែករំលែក​លើ