ស្វែងរកហាងដែលនៅជិតអ្នក

MOI OUTFITមានទីតាំងនៅ ភ្នំពេញ, រាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជា, និងនៅក្នុងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាកំពង់សោម, ក្រុងព្រះសីហនុ