គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានប្រមូលប្រើប្រាស់និងចែករំលែកនៅពេលអ្នកចូលមើលឬទិញពីគេហទំព័រ www.moioutfit.com 

តើព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលយើងប្រមូលបាន?

យើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងធ្វើការបញ្ជាទិញឬជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើង។ អ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើងដោយអនាមិក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលធ្វើការបញ្ជាទិញឬចុះឈ្មោះជាមួយគេហទំព័ររបស់យើងតាមការសមស្របអ្នកអាចនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបញ្ចូលរបស់អ្នក៖
- ឈ្មោះ
- អ៊ីម៉ែល
- អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល
- លេខទូរស័ព្ទនិងព័ត៌មានកាតឥណទាន.

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលបាន

នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងយើងប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីឧបករណ៍របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិរួមទាំងព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីរុករកគេហទំព័រអាសយដ្ឋាន IP តំបន់ពេលវេលានិងខូឃីស៍មួយចំនួនដែលត្រូវបានតំឡើងនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ លើសពីនេះទៀតនៅពេលអ្នកបើកមើលគេហទំព័ររបស់យើងយើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីគេហទំព័រឬផលិតផលនីមួយៗដែលអ្នកមើលតើគេហទំព័រឬពាក្យស្វែងរកអ្វីដែលបញ្ជូនអ្នកមកគេហទំព័ររបស់យើងនិងព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលអ្នកទាក់ទងជាមួយគេហទំព័ររបស់យើង។ យើងយោងទៅលើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះជា“ ព័ត៌មានឧបករណ៍” ។.

បន្ថែមពីលើនេះនៅពេលអ្នកធ្វើការទិញឬប៉ុនប៉ងធ្វើការទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងយើងប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់ពីអ្នករួមទាំង
- ឈ្មោះ,
- អាស័យដ្ឋានគិតលុយ
- អាស័យដ្ឋានដឹកជញ្ចូន
- - ព័ត៌មានអំពីការទូទាត់ (រួមទាំងលេខកាតឥណទានអ៊ីមែល អាស័យដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទយើងយោងទៅលើព័ត៌មាននេះថា "ព័ត៌មានបញ្ជាទិញ" .

នៅពេលយើងនិយាយអំពី "ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន" នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះយើងកំពុងនិយាយទាំងព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍និងព័ត៌មានបញ្ជាទិញ។.


តើយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

យើងប្រើព័ត៌មានបញ្ជាទិញដែលយើងប្រមូលជាទូទៅដើម្បីបំពេញរាល់ការបញ្ជាទិញដែលបានដាក់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង (រួមមានដំណើរការព័ត៌មានទូទាត់របស់អ្នករៀបចំការដឹកជញ្ជូននិងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវវិក្កយបត្រនិង / ឬបញ្ជាក់ការបញ្ជាទិញ) ។ លើសពីនេះទៀតយើងប្រើព័ត៌មានបញ្ជាទិញនេះទៅ:
- ទាក់ទងជាមួយអ្នក
- ពិនិត្យការបញ្ជាទិញរបស់យើងសម្រាប់ហានិភ័យឬការបន្លំដែលអាចកើតមានហើយចៀសវាងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាដោយបង្កើតរូបថតអេក្រង់និងប្រើជាភស្តុតាង។.
- អនុលោមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលអ្នកបានចែករំលែកជាមួយយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើង .

យើងប្រើព័ត៌មានឧបករណ៍ដែលយើងប្រមូលដើម្បីជួយយើងក្នុងការតាមដានហានិភ័យនិងការក្លែងបន្លំ។

ការចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

យើងមិនចែករំលែកធ្វើពាណិជ្ជកម្មលក់រឺបែកធ្លាយនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករួមមាន 
- ឈ្មោះ
- អាស័យដ្ឋាន 
- អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល 
- ព័ត៌មានអំពីការបង់ប្រាក់ (ជាពិសេសលេខកូដទូទាត់របស់អ្នក) ទៅភាគីទីបីទោះយ៉ាងណា យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុនខាងក្រោមរបស់យើងឬក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសម្រាប់សេវាកម្មតាមដានរបស់អ្នកដើម្បីជួយយើងក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

ជាចុងក្រោយយើងក៏អាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិដែលត្រូវឆ្លើយតបដើម្បីឆ្លើយតបនឹងដីកាកោះដីកាស្វែងរកឬសំណើស្របច្បាប់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានដែលយើងទទួលឬការពារសិទ្ធិរបស់យើង។

កុំតាមដាន 

សូមកត់សម្គាល់ថាយើងមិនផ្លាស់ប្តូរការប្រមូលទិន្នន័យនិងការប្រើប្រាស់តាមគេហទំព័ររបស់យើងទេនៅពេលដែលយើងឃើញសញ្ញាមិនតាមដានពីកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។

ការផ្លាស់ប្តូរការជ្រើសរើសទិន្នន័យ 

នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការបញ្ជាទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងយើងនឹងរក្សាទុកព័ត៌មាននៃការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកសម្រាប់កំណត់ត្រារបស់យើងលុះត្រាតែអ្នកស្នើសុំឱ្យយើងលុបព័ត៌មាននេះឬប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការលុបចោលការទិញរបស់អ្នកសូមពិនិត្យមើល Order&Shipping page for more information.

ការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងមកយើង  

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះពីពេលមួយទៅពេលមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឧទាហរណ៍ការផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តរបស់យើងឬសម្រាប់ហេតុផលប្រតិបត្តិការច្បាប់ឬបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត។.

ទំនាក់ទំនងមកយើង 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តភាពឯកជនរបស់យើងប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើបណ្តឹងសូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល contact@moioutfit.com ឬដោយវេទិកាផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ជូនខាងក្រោម:
Facebook: moicambodia
Instagram: moicambodia

Phone number : +855929779797

 

COMPLAINING 

យើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះសំណួរយោបល់និងកង្វល់អំពីភាពឯកជនរបស់អ្នក។ សូមផ្ញើមតិយោបល់សារមកយើងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ហាងរបស់យើងឬអ៊ីម៉ែលជំនួសវិញ។